Kvalitetspolicy

Syftet med Clear Cleanings kvalitetspolicy är att nu och i framtiden kunna tillgodose våra kunders av tjänster, service och produkter i enlighet med kundens förväntningar och krav.Kvalitetsarbete ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt dagliga arbete.

Det uppnår vi genom att:

  • Lagar, förordningar och andra krav följs och efterlevs
  • Leverera tjänster, service och produkter med hög och jämn kvalité i rätt tid och kvantitet
  • Hålla kontinuerlig dialog med våra kunder, leverantörer och andra inblandade genom personlig kontakt
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder och rutiner för att säkerställa våra kunders förväntningar och krav
  • Driva och stimulera kompetensutveckling inom hela företaget så att våra kunder skall garanteras bästa möjliga tjänster, service och produkter
  • Eftersträva att kunden alltid känner fullt förtroende för Clear Cleaning som leverantör och samarbetspartner

Screen Shot 2016-04-09 at 12.41.31 PM