Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Miljöpolicy

Genom Clear Cleanings miljöarbete ska vi

  • Följa lagstiftningen

  • Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster

  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta aktivt miljöansvar genom tydlig och aktiv ledning

  • Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet

  • Ställa krav på våra leveantörer

Screen Shot 2016-04-09 at 1.06.19 PM