Miljöpolicy

Genom Clear Cleanings miljöarbete ska vi

  • Följa lagstiftningen
  • Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta aktivt miljöansvar genom tydlig och aktiv ledning
  • Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet
  • Ställa krav på våra leveantörer

Screen Shot 2016-04-09 at 1.06.19 PM